WYKSZTAŁCENIE

  • CEM - specjalizacja z chirurgii plastycznej - 23 październik 2014: SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • CEM - specjalizacja z chirurgii ogólnej — 27 listopad 2007: SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • Obrona pracy doktorskiej „Ocena Udzielania Pierwszej Pomocy i Transportu Oparzonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego -  Badania Ankietowe” – Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa — 21 marzec 2007: DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH
  • Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź — 1992 - 1998: LEKARZ