Dr RYSZARD MĄDRY  

CHIRURG PLASTYCZNYJestem specjalistą chirurgii plastycznej oraz ogólnej. Ukończyłem Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1998 roku. Staż podyplomowy odbywałem w Klinikach w Krakowie i Warszawie. W latach 1999 - 2001 odbyłem staże zagraniczne w szpitalach w Austrii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. W roku 2001 rozpocząłem specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego, którą zakończyłem zdając egzamin specjalizacyjny w 2007 roku. 


Od 2009 roku jestem na stałe związany ze Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, gdzie brałem czynny udział w tworzeniu tego specjalistycznego ośrodka oraz jestem zastępcą lekarza koordynującego. W 2010 roku rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej. Miałem ten zaszczyt, że nadzór nad moim szkoleniem zgodził się objąć Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Plastycznej, Pan Profesor Jerzy Strużyna. Przez okres szkolenia wykonałem ponad 1000 różnego rodzaju operacji plastycznych. Egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdałem w 2014 roku.


Od 1 października 2017 pełnię rolę KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ  w województwie lubelskim.


Jestem autorem licznych publikacji i prezentacji zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń. Od wielu lat regularnie uczestniczę w kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń organizowanych w kraju jak i za granicą.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz European Burn Association.


Wykonuję konsultacje i operacje z dziedziny chirurgii plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem:

  • plastyki piersi - redukcja  / powiększenie / rekonstrukcja
  • rekonstrukcji powłok brzusznych: usunięcie nadmiaru fałdu skórno-tłuszczowego, plastyka rozstępu mięśni prostych brzucha, plastyka przepuklin i pępka
  • redukcji  i plastyki nadmiaru powłok pozostałych po masywnym spadku wagi ciała tak po leczeniu dietetycznym jak i operacyjnym
  • plastyki małżowin usznych
  • operacji korekcyjnych powiek: nadmiar skóry, opadanie powiek
  • facelift
  • chirurgii ręki.


Wszystkich Państwa, którzy chcieliby się umówić na konsultację w KRAKOWIE informuję, iż od czerwca 2018 roku rozpocząłem współpracę ze Szpitalem Ortopedicum, mającym swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Koło Strzelnicy 3 nr do rejestracji 12 425 38 51 lub 608 410 614. Będę tam dostępny dwa razy w miesiącu w soboty. Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszam.