Doświadczenie zawodowe

ZASTĘPCA LEKARZA KOORDYNATORA, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Łęczna — od sierpień 2009

LEKARZ, Prywatna Praktyka Lekarska Ryszard Mądry, Kraków — od grudzień 2001

STARSZY ASYSTENT, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny; Klinika Chirurgii Ogólnej, Kraków — od stycznia 2008 do stycznia 2009

ASYSTENT,  Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Zakład Medycyny Katastrof, Kraków — od grudnia 2006 do września 2008

LEKARZ ŚMIGŁOWCA RATOWNICZEGO,  Lotnicza Grupa Poszukiwawczo Ratownicza, Kraków — od stycznia 2001 do stycznia 2009

LEKARZ KARETKI „W”,  Pogotowie Ratunkowe, Skawina — od marca 2000 do marca 2007

ASYSTENT, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny; Klinika Chirurgii Ogólnej, Kraków — od września 1999 do grudnia 2007

STAŻ PODYPLOMOWY, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa — od lipiec 1998 do sierpień 1999