Doświadczenie zawodowe

LEKARZ, Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie Chirurgii - od listopad 2007 r


LEKARZ, Prywatna Praktyka Lekarska Ryszard Mądry — od grudzień 2001 październik 2007


ORDYNACJA LEKARSKA Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Łęczna — od 1 października 2021


ZASTĘPCA LEKARZA KOORDYNATORA, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Łęczna — od sierpień 2009 do 30 września 2021


STARSZY ASYSTENT, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny; Klinika Chirurgii Ogólnej, Kraków — od stycznia 2008 do stycznia 2009


ASYSTENT,  Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Zakład Medycyny Katastrof, Kraków — od grudnia 2006 do września 2008


LEKARZ ŚMIGŁOWCA RATOWNICZEGO,  Lotnicza Grupa Poszukiwawczo Ratownicza, Kraków — od stycznia 2001 do stycznia 2009


LEKARZ KARETKI „W”,  Pogotowie Ratunkowe, Skawina — od marca 2000 do marca 2007


ASYSTENT, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny; Klinika Chirurgii Ogólnej, Kraków — od września 1999 do grudnia 2007


STAŻ PODYPLOMOWY, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa — od lipiec 1998 do sierpień 1999