Wycięcie tatuaży

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Zabieg wykonuje się u Pacjentów z różnego rodzaju tatuażem - pourazowym i ozdobnym.
 • Operację wykonuje się ze wskazań estetycznych
 • Celem zabiegu jest usunięcie zmiany tatuażu i zamkniecie powstałego ubytku powłok.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Jeśli zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych. Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnymi w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia [INR, APTT], CRP, elektrolity we krwi [Na, K], kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV,] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc.  


Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym należy pozostać na czczo na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji. 


W przypadku, gdy przewidywana jest w trakcie zabiegu większa utrata krwi zostanie zamówiony przed zabiegiem koncentrat krwinek czerwonych i wykonane badanie zgodności krzyżowej krwi pacjenta z krwinkami dawcy. Preparat krwi zostanie przetoczony tylko jeżeli wystąpią do tego wskazania.


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 


Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć


OPIS ZABIEGU:


Najczęściej Chory w trakcie operacji jest ułożony w pozycji na wznak, czasami w zależność od lokalizacji zmiany skórnej pozycja może być modyfikowana. Chory w zależności od rozległości i umiejscowienia pola operacyjnego może być znieczulony znieczulony ogólnie, dokręgowo lub miejscowo. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym obkłada się je sterylnym materiałem a następnie wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.


Wycięcie tatuażu  może powodować w zależności od stanu miejscowego powstanie różnej wielkości ubytków tkanek. 


Powstały ubytek tkanek można pozostawić do wtórnego gojenia, zamknąć ranę szwami pierwotnymi, położyć przeszczep skóry lub wykonać plastykę płatem tkankowym miejscowym lub odległym na szypule naczyniowej lub za pomocą zespolenia mikrochirurgicznego. 


Przeszczep pobiera się ze skóry własnej chorego, w przypadkach kiedy brak jest możliwości wykonania pierwotnego zamknięcia rany z powodu jej wielkości.


W przypadku przeszczepów pełnej grubości, skóra jest pobierana w całości w wymaganym kształcie, który pozwala zamknąć operowaną ranę. Miejsce dawcze zamykane jest szwami pierwotnymi i pozostanie po nim linijna blizna.


Płat jest kompleksem tkanek który posiada własne ukrwienie a czasami i unerwienie. Płaty możemy pobierać z sąsiedztwa wtedy przenoszone są na pole dawcze na szypule tkankowej oraz z miejsc odległych i w tym przypadku wymagane jest wykonanie zespoleń mikrochirurgicznych naczyń płata z naczyniami, które znajdują się w sąsiedztwie miejsca biorczego. W miejscu pobrania płata powstaje ubytek, który w zależności o jego wielkości zaopatrywany jest szwami pierwotnymi lub przeszczepem. Rodzaj i wielkość pobieranych tkanek z płatem jest zależny od rodzaju ubytku oraz założeń co do końcowego efektu leczniczego, który jest wspólnie ustalany z chorym. 


Na koniec operacji kontroluje się ranę celem zaopatrzenia miejsc krwawienia oraz usunięcia narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych. Operację kończy się założeniem drenu i szwów mocujących.


Pobrany materiał tkankowy jest wysyłany do badania histologicznego.


Rodzaj i miejsce pobierania przeszczepów lub płatów zostaną ustalone z chorym przed zabiegiem.


Po operacji u chorego pozostają więc dodatkowe blizny. Oprócz ran pierwotnych będą rany w polach dawczych. 


Wygląd ran uzależniony jest od wielkości, kształtu, umiejscowienia i rodzaju pobranych przeszczepów, ran pierwotnych oraz od właściwości osobniczych chorego.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe występujące najczęściej bezpośrednio po zbiegu i w ciągu kilu kolejnych dni kontrolowane będą za pomocą środków przeciwbólowych. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W miejscu operowanym jeśli jest taka konieczność wynikająca z powstanie dużej przestrzeni umieszczany jest dren, którego zadaniem jest odprowadzanie wydzieliny. Dren jest usuwany gdy ilość wydzieliny ograniczy się do wielkości poniżej 30 ml / dzień [najczęściej 1-3 doba po zabiegu].


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 7- 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany . Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


Na 2-4 dzień po operacji zostanie zdjęty opatrunek w miejscach położenia przeszczepów i dopiero wtedy można będzie wstępnie określić skuteczność zabiegu. 


Na polach dawczych przeszczepów pośredniej grubości opatrunki należy pozostawić do samodzielnego oddzielenia tj ok 2 – 3 tyg od zabiegu. W procesie gojenia się ran może wystąpić dokuczliwy świąd skóry oraz powstawanie pęcherzy naskórkowych w obrębie wygojonych już ran.


Z pól dawczych przeszczepów pełnej grubości szwy usuwane będą po około 7 – 14 dni. 


Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów/wynik badania histopatologicznego]; 6 tyg; 3-6 m-cy; rok 


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.


Po około 4 tyg od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele lub opatrunki uciskowe a w przypadku przerastania blizn odzież uciskową.


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zwykle zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps.; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZA 1 m2; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; ALANTAN PLUS; OPATRUNKI JAŁOWE Z POWIERZCHNIĄ CHŁONNĄ; BADNAŻ; PRZYLEPIEC / PLASTER MEDYCZNY 
 • Toaleta rany:
  • codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + sucha gaza + opatrunek mocujący
 • Możliwość kąpieli w 3 - 7 dobie po zabiegu.
 • Pole dawcze - pozostawienie opatrunku do samoistnego oddzielenia
 • Miejsca wygojone: natłuszczenie ALANTAN PLUS 3 x dz
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Usunięcie szwów za 7 -14 dni
 • Oszczędzający tryb życia 14 - 21 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok