Pomniejszenie piersi

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Zabieg wykonuje się u chorych z przerostem tkanek miękkich piersi
 • Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych.
 • Celem zabiegu jest zmniejszenie obciążenie obręczy barkowej i odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa oraz poprawa możliwości utrzymania odpowiedniej higieny skóry i komfortu życia. Zabieg rekonstrukcji piersi, nazywany także zabiegiem pomniejszenia piersi polega na usunięciu nadmiary tkanek piersi [ tłuszczu, tkanki gruczołowej i skóry] celem osiągnięcia żądanego rozmiaru piersi oraz zmniejszenia dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem ciała przerośniętymi piersiami.
 • Operacja redukcji piersi jest wykonywana przez cięcia wykonywane na piersiach z następczym chirurgicznym usunięciem nadmiaru tkanek.
 • Przerośnięte piersi mogą powodować u kobiet zaburzenia zdrowotne jak i emocjonalne. Poza aspektami związanymi z wyglądem zewnętrznym mogą prowadzić do występowania bólu i dyskomfortu fizycznego. Nadmierna waga przerośniętych tkanek piersi może upośledzać prowadzenie prawidłowej aktywności życiowej.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Ponieważ zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych. Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnymi w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia [INR, APTT], CRP, elektrolity we krwi [Na, K], kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV,] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc, mammografię lub USG piersi.  


Wskazane jest badanie  RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].


Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym należy pozostać na czczo na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji. 


W przypadku, gdy przewidywana jest w trakcie zabiegu większa utrata krwi zostanie zamówiony przed zabiegiem koncentrat krwinek czerwonych i wykonane badanie zgodności krzyżowej krwi pacjenta z krwinkami dawcy. Preparat krwi zostanie przetoczony tylko jeżeli wystąpią do tego wskazania.


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 


Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.


OPIS ZABIEGU:


Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony ogólnie. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.


Tuż przed zabiegiem będą podane dożylnie leki znieczulające celem osiągnięcia odpowiedniego komfortu zabiegu. Linijne cięcia jak zawsze pozostawiają  widoczne i dożywotnie blizny.


Usuwanie tkanek  i modelowanie piersi: po wykonaniu powyższych nacięć w zależności od długości piersi brodawka wraz z otoczka przenoszone są w miejsce nowej lokalizacji na szypule lub jako wolny przeszczep tkanek. Nadmierna ilość tkanek piersi jest usuwana. Z pozostawionej ilości tkanek formowany jest nowy kształt piersi. Kontroluje się ranę celem zaopatrzenia miejsc krwawienia oraz usunięcia narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych. 


Zamknięcie ran: po uformowaniu nowego kształtu piersi zakłada się dwie warstwy szwów: głębokie – mocujące i powierzchowne – utrzymujące, te ostatnie usuwa się po około 10 – 14 dniach. Przed zamknięciem ran zakłada się do każdej piersi dreny, które mają za zadanie usuwanie oraz kontrolę ewentualnego krwawienia pooperacyjnego.


Pobrany materiał tkankowy jest wysyłany do badania hist-pat.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża lub odpowiedniego biustonosza, który należy nosić w dzień i noc aż do zdjęcia szwów (10-14 dzień po operacji), a następnie przez większą część dnia przez kolejne 4 tygodnie. 


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 7- 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany . Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów/wynik badania histologicznego]; 6 tyg; 3-6 m-cy; rok.


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.


Po około 4 tyg od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele lub opatrunki uciskowe a w przypadku przerastania blizn odzież uciskową.


Wynik zabiegu jest trwały pod warunkiem unikania znacznych wahań wagi ciała. Należy pamiętać, że efekt operacji może ulec pogorszeniu po ponownym wzroście masy ciała lub po zajściu w ciąże.


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CLEXANE 40 mg No 10: 1 x 1 sc przez 10 dni; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps. - celem zmniejszenia obrzęku; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZA 1 m2; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; OPATRUNKI JAŁOWE Z POWIERZCHNIĄ CHŁONNĄ; BADNAŻ; PRZYLEPIEC / PLASTER MEDYCZNY 
 • Toaleta rany
 • Możliwość kąpieli w 7 dobie po zabiegu.
 • Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny lub biustonosz sportowy w dzień i w nocy a przez kolejne dwa przez dzień.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Oszczędzający tryb życia 21 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów/wynik badania histologicznego]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok