Plastyka powłok brzusznych [abdominoplastyka]

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Zabieg wykonuje się u chorych obwisłości powłok jamy brzusznej, poszerzeniem rozstępu pomiędzy mm. prostymi brzucha oraz w przypadku towarzyszących przepuklin brzusznych.
 • Operację wykonuje się ze wskazań leczniczych i estetycznych.
 • Celem zabiegu jest usunięcie fałdu skórno-tłuszczowego w środkowej i dolnej części brzucha, czasami konieczne jest też zbliżenie brzegów przyśrodkowych mięśni prostych brzucha oraz zaopatrzenie istniejących przepuklin.

Trzeba pamiętać, że plastyka brzucha nie jest sposobem leczenia otyłości, jak również nie pozwala na usunięcie wszystkich blizn i rozstępów skóry brzucha (dotyczy to zwłaszcza śród- i nadbrzusza).


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Ponieważ zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych. Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnymi w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia [INR, APTT], CRP, elektrolity we krwi [Na, K], kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV,] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.  


Wskazane jest badanie  RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].


Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym należy pozostać na czczo na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji. 


W przypadku, gdy przewidywana jest w trakcie zabiegu większa utrata krwi zostanie zamówiony przed zabiegiem koncentrat krwinek czerwonych i wykonane badanie zgodności krzyżowej krwi pacjenta z krwinkami dawcy. Preparat krwi zostanie przetoczony tylko jeżeli wystąpią do tego wskazania.


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.


OPIS ZABIEGU:


Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony ogólnie. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.


Plastyka powłok brzucha (abdominoplastyka) polega na chirurgicznym usunięciu nadmiaru skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej z podbrzusza oraz wzmocnieniu napięcia powięzi i mięśni tworzących ścianę jamy brzusznej w celu uzyskania ładniejszej sylwetki ciała z bardziej napiętym, płaskim brzuchem i lepiej zaznaczoną talią. 


Cięcie przebiega najczęściej wzdłuż górnego brzegu włosów łonowych skąd kieruje się ku bokowi i górze do kolców biodrowych, biegnąc wzdłuż talerzy kości biodrowych. 

Zależnie od budowy ciała i preferencji pacjentki możliwe jest indywidualne dostosowanie bocznej linii cięcia tak aby przyszła blizna była niewidoczna nawet przy noszeniu bardzo wysoko "wyciętej" bielizny i kostiumów kąpielowych. Z osobnego okrężnego cięcia uwalniany jest pępek (pozostaje on na ścianie jamy brzusznej), co pozwala w późniejszym etapie zabiegu na zmianę jego kształtu i położenia na skórze (na wyższe). 


W kolejnym etapie skóra i tkanka podskórna oddzielane są od ściany jamy brzusznej na przestrzeni od spojenia łonowego do łuków żebrowych i unoszone ku górze. Umożliwia to chirurgowi ściągnięcie ku sobie (do środka) i zeszycie powięzi pokrywającej dwa duże, pionowo położone mięśnie (mięśnie proste brzucha), tworzące centralną część ściany jamy brzusznej. Dzięki temu uzyskuje się bardziej napięty, płaski zarys brzucha z lepiej zaznaczoną talią. 


Po wycięciu nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej ich pozostała część ściągana jest w dół a brzegi rany zszywane kilkoma piętrami szwów. Pępek wszywany jest w wycięty w odpowiednim miejscu na skórze otwór.Wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości nadmiaru skóry. Gdy nadmiar skóry zbyt mały lub zbyt duży blizna nie przebiega wyłącznie wokół pępka i poziomo w podbrzuszu ale również pionowo na pewnej długości pomiędzy spojeniem łonowym a mostkiem. 


Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym, założeniem drenów oraz szwów na tkanki podskórne i skórę.


Podczas operacji istniej możliwość również zmiany kształtu i położenia pępka, jak też wykonania plastyki przepukliny brzusznej, jeśli zaszłaby taka konieczność.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W okolicach operowanych umieszczane są dreny, których zadaniem jest odprowadzanie wydzieliny surowiczo – krwistej z pola operacyjnego. Dren jest usuwany gdy ilość wydzieliny ograniczy się do wielkości poniżej 30 ml / dzień [najczęściej 1-3 doba po zabiegu], może się jednak w indywidualnych przypadkach wydłużyć.


W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża lub odpowiedniego gorsetu elastycznego, który należy nosić w dzień i noc aż do zdjęcia szwów (10-14 dzień po operacji), a następnie przez większą część dnia przez kolejne 4 tygodnie. 


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany. Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


U pewnej grupy pacjentów może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).  


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym. preparatem antyseptycznym. 


Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny, gorset LUB odzież uciskową w dzień i w nocy a przez kolejne dwa przez dzień.


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Wynik zabiegu jest trwały pod warunkiem unikania znacznych wahań wagi ciała. Należy pamiętać, że efekt operacji może ulec pogorszeniu po porodzie lub ponownym wzroście masy ciała. 


Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h  w razie bólu; CLEXANE 40 mg No 10: 1 x 1 sc przez 10 dni; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps. - celem zmniejszenia obrzęku; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZA 1 m2; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; OPATRUNKI JAŁOWE Z POWIERZCHNIĄ CHŁONNĄ; BADNAŻ; PRZYLEPIEC / PLASTER MEDYCZNY 
 • Toaleta rany:
  • codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + sucha gaza + opatrunek mocujący
 • Możliwość kąpieli w 7 dobie po zabiegu.
 • Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny gorset w dzień i w nocy a przez kolejne dwa przez dzień.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Oszczędzający tryb życia 21 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok