Plastyka odstających małżowin usznych

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:

Zabieg wykonuje się u chorych z odstającymi małżowinami usznymi

Operację wykonuje się ze wskazań estetycznych i zdrowotnych jako korekcja wady wrodzonej.

Celem zabiegu jest zbliżenie małżowin usznych do głowy.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Ponieważ zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych. Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnymi [morfologia i układ krzepnięcia] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc.

Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 

Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 

Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 

Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 

Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.OPIS ZABIEGU:

Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony miejscowo 1 % lidokainą + adrenalina 1: 100 000. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonej osi grobelki z tyłu małżowiny usznej. Następnie po odwarstwieniu skóry od chrząstki małżowiny wykonuje się jej plastykę z wytworzeniem grobelki poprzez założenie koncentrycznych szwów niewchłanialnych po jej bokach.

Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym. Zakłada się szwy pierwotne na skórę i opatrunek jałowy.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:

Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.

Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 7 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po ustąpieniu wydzieliny z rany . Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 

Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.

Po około 4 tyg od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele silikonowe lub opatrunki uciskowe celem zapobiegania przerastaniu blizn.

Przez okres co najmniej 14 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny w dzień i w nocy a przez kolejne dwa tylko w nocy.

Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.ZALECENIA PO ZABIEGU:

# Zwykle zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe:: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps.; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; CODOFIX [siatka opatrunkowa] na głowę

# Toaleta rany:

> codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + sucha gaza + opatrunek mocujący

# Możliwość kąpieli w 3 dobie po zabiegu.

# Przez okres co najmniej 2 tygodni po operacji należy nosić opaskę na uszach w dzień i w nocy a przez kolejne 2 tygodnie tylko w nocy

# Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]

# Usunięcie szwów za 7 dni

# Oszczędzający tryb życia 14 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa

# Dieta bogatobiałkowa

# Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1 tyg [usunięcie szwów]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok