Plastyka obwisłych powłok ud

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Zabieg wykonuje się u chorych  po masywnym spadku wagi ciała z pozostawieniem nadmiernych fałdów skórno-tłuszczowych ud.
 • Celem zabiegu jest usunięcie nadmiernego fałdu skórno-tłuszczowego znajdującego się po przyśrodkowej stronie ud.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia [INR, APTT], CRP, elektrolity we krwi [Na, K], kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV,] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, czy USG naczyń kończyn dolnych.  


Jeśli występują żylaki to należy je zoperować przez w/w zabiegiem


Wskazane jest badanie  RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 


Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.


OPIS ZABIEGU:


 • Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach z kończynami dolnymi w odwiedzeniu. Chory jest znieczulony ogólnie. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach. Usunięcie nadmiaru tkanek miękkich polega na chirurgicznym wycięciu nadmiaru skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej z wewnętrznej strony ud. 
 • Cięcie przebiega najczęściej wzdłuż przyśrodkowej strony ud, ma kształt wrzecionowaty. 
 • Zależnie od budowy ciała, preferencji pacjentka oraz wielkości nadmiaru tkanek możliwe jest indywidualne dostosowanie linii cięć. 
 • W kolejnym etapie skóra i tkanka podskórna w obrębie wyciętego wrzeciona jest usuwana. Po wycięciu nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej wykonuje się wytworzenie płatów skórno-tłuszczowych z brzegów powstałej rany. Wytworzone płaty zbliża się do siebie zamykając rany.
 • Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym, założeniem drenów oraz szwów na tkanki podskórne i skórę, które zamykają rany. Na rany kładzie się opatrunek jałowy.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża elastycznego lub odpowiedniej odzieży uciskowej. 


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany . Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


U pewnej grupy pacjentów może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).  


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.


Po około 4 tyg od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele lub opatrunki uciskowe a w przypadku przerastania blizn odzież uciskową. Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić odzież uciskową w dzień i w nocy a przez kolejne dwa przez dzień.


Wynik zabiegu jest trwały pod warunkiem unikania znacznych wahań wagi ciała. Należy pamiętać, że efekt operacji może ulec pogorszeniu po ponownym wzroście masy ciała.


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zwykle zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CLEXANE 40 mg No 10: 1 x 1 sc przez 10 dni; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps.; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZA 1 m2; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; CODOFIX [siatka opatrunkowa]; odzież uciskowa
 • Toaleta rany:
  • codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + opatrunek jałowy
 • Możliwość kąpieli 2 dni po ustąpieniu wysięku z ran lub po 7 dniach od zabiegu.
 • Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny odzież uciskową w dzień i w nocy a przez kolejne dwa przez dzień.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Usunięcie szwów za 14 dni
 • Oszczędzający tryb życia 21 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 2 tyg [usunięcie szwów]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok