Operacja wrastającego paznokcia

KLINOWE WYCIĘCIE. USUNIECIE PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ


PRZECIWWSKAZANIA:

 • niestabilne nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba niedokrwienna serca, skazy naczyniowe i zaburzenia krzepnięcia, przyjmowanie leków wpływających na krzepliwość krwi, immunosupresyjnych i cytotoksycznych, niedokrwistość, duszności w wywiadzie, stany zapalne żył kończyn dolnych, cukrzyca niestabilna, znaczna otyłość [BMI > 35 kg/m2], nadczynność/niedoczynność tarczycy niewyrównana, infekcja ropna skóry,  ciąża


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


 • Środki wpływające na krzepnięcie należy zaprzestać zażywać na 10 dni przed zabiegiem
 • Należy być zdrowym 
 • Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel po bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 
 • Przed zabiegiem należy zmyć makijaż, lakier z paznokci, zdjąć wszelką biżuterię.


PLAN ZABIEGU:


 • Zabieg wykonuje się u chorych z przewlekłym stanem zapalnym tkanek otaczających płytkę paznokciową, który jest spowodowany przez jej nieprawidłowy wzrost
 • Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych.
 • Celem zabiegu jest usunięcie fragmentu lub całości nieprawidłowo rosnącej płytki paznokcia
 • Operacja w znieczuleniu miejscowym u podstawy palca
 • Czas trwania zabiegu: od kilku do kilkudziesięciu minut


OPIS ZABIEGU:


 • Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. 
 • Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym podważa si i usuwa całość lub fragment płytki paznokciowej.
 • Opracowanie chirurgiczne rany polega na usunięciu z otaczających tkanek zbiorników ropnych wraz z nadmiarem ziarniny oraz odświeżeniu  brzegów i dna rany celem stworzenia jak najbardziej sprzyjających do jej wygojenia. Powstały ubytek pozostawia do wtórnego gojenia.
 • Kontroluje się ranę celem zaopatrzenia miejsc krwawienia oraz usunięcia narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych.  Na ranę zakłada się opatrunek jałowy.


Leczenie alternatywne: 

 • odpowiednie higiena płytki paznokciowej - mniej skuteczna

Zaniechanie proponowanego leczenia może skutkować następującymi powikłaniami zdrowotnymi: spowoduje utrzymanie obecnego stanu miejscowego lub jego progresję


POSTĘPOWANIA POOERACYJNE:


 • Operację wykonuje się w ramach hospitalizacji jednodniowej.
 • Chory po leczeniu dostaje wstępnie 14 dni zwolnienia lekarskiego.
 • Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. 
 • Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.
 • Należy codziennie zmieniać opatrunek. Po jego usunięciu należy moczyć palec w roztworze wody z mydłem przez około 15 minut po czym należy założyć opatrunek z maści Braunovidon
 • Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 14-21 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. 
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1 tyg / 2 tyg / 1 miesiąc
 • Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.


POWIKŁANIA:


MOŻLIWE POWIKŁANIA [należy uwzględnić możliwość wystąpienia każdego z niżej podanych powikłań podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na proponowany zabieg]


 • Każdy zabieg lub operacja nie są obojętne dla organizmu człowieka i są związane z ryzykiem wystąpienia powikłań do utraty zdrowia lub życia włącznie. Każde nacięcie skóry jest zawsze związane z powstaniem blizny - wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości cięcia oraz od właściwości osobniczych chorego.
 • Możliwe powikłania miejscowe: krwawienie, powstanie krwiaka, upośledzenie ukrwienia operowanej okolicy do powstania miejscowej martwicy włącznie (prowadzących do konieczności usunięcia martwych tkanek a w przypadku kończyn prowadzące do amputacji),  zakażenie rany chirurgicznej, opóźnione gojenie lub brak gojenia się rany, nawrót wrastania paznokcia, przeczulica (ból)  lub zdrętwienie oraz utratę czucia w okolicy operowanej, przebarwienie lub zwiotczenie skóry, konieczność reoperacji w wyniku powstałych powikłań. 
 • Możliwe powikłania ogólnoustrojowe: gorączka, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie łożyska naczyniowego, uogólniona odpowiedź zapalna na zakażenie miejscowe, nasilenie objawów chorób współistniejących, reakcje uczuleniowe na stosowane leki lub środki opatrunkowe do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, wystąpienie zatorowości płucnej, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa, zgon.
 • Mogą również wystąpić inne niekorzystne następstwa zabiegu, których nie można przewidzieć w danej chwili.