Rekonstrukcja piersi płatem tkankowym

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Zabieg wykonuje się u chorych operacji amputacji piersi
 • Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych.
 • Celem zabiegu jest rekonstrukcja piersi i jej objętości przy użyciu płata z mięśnia najszerszego grzbietu oraz wszczepu [ekspandera i protezy]. Płat jest kompleksem tkanek który posiada własne ukrwienie a czasami i unerwienie. Płaty możemy pobierać z sąsiedztwa wtedy przenoszone są na pole dawcze na szypule naczyniowej oraz z miejsc odległych i w tym przypadku wymagane jest wykonanie zespoleń mikrochirurgicznych naczyń płata z naczyniami, które znajdują się w sąsiedztwie miejsca biorczego. W miejscu pobrania płata powstaje ubytek, który w zależności o jego wielkości zaopatrywany jest szwami pierwotnymi lub przeszczepem. Rodzaj i wielkość pobieranych tkanek z płatem jest zależny od rodzaju ubytku oraz założeń co do końcowego efektu leczniczego, który jest wspólnie ustalany z chorym.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia [INR, APTT], CRP, elektrolity we krwi [Na, K], kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV,] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG doppler naczyń.


Wskazane jest badanie  RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 


Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.


OPIS ZABIEGU:


Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na boku. Chory jest znieczulony ogólnie. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.


Wycina się bliznę po amputacji piersi a następnie wytwarza kieszeń tkankową na wszczep [ekspander] wypełniający zrekonstruowaną pierś.


Powstały ubytek powłok odwzorowuje się do wytworzenia wyspy skórnej na mięśniu najszerszym grzbietu po stronie rekonstruowanej piersi. Nacina się skórę nad wyrysowaną wyspą skórną. Z wykonanego cięcia dochodzi się do brzegu mięśnia. Odpreparowuje się mięsień od ściany klatki piersiowej. Wyizolowuje się pęczek naczyniowy na naczyniach piersiowo-grzbietowych. Odpreparowuje się dalszy przyczep mięśnia wraz z wytyczoną wyspą skórną i rotuje przez tunel w okolicy pachowej do miejsca ubytku powłok w okolicy piersiowej. W wypreparowaną kieszeń tkankową w polu piersiowym wkłada się ekspander, który zakrywa się płatem pobranego mięśnia najszerszego grzbietu.


Wyspę skórna wszywa się w ubytek powłok na polu piersiowym zamykając w ten sposób ranę. Po założeniu drenów w miejsce pobrania mięśnia i jego przeniesienia, zakłada się szwy na rany.


Po operacji u chorego pozostają więc dodatkowe blizny. Oprócz ran pierwotnych będą rany w polach dawczych. 


Wygląd ran uzależniony jest od wielkości, kształtu, umiejscowienia i rodzaju pobranych przeszczepów, ran pierwotnych oraz od właściwości osobniczych chorego.


Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym, założeniem drenów i szwów na skórę, które zamykają rany. Na rany kładzie się opatrunek jałowy.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W okolicy założonego wszczepu i w miejscu operowanym umieszczany jest dren, którego zadaniem jest odprowadzanie wydzieliny. Dren jest usuwany gdy ilość wydzieliny ograniczy się do wielkości poniżej 30 ml / dzień [najczęściej 1-3 doba po zabiegu].


W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża lub odpowiedniej odzieży uciskowej, którą należy nosić w dzień i noc przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji, a następnie przez większą część dnia przez kolejne 2 tygodnie. 


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany. Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


Po około 4 tyg od wygojenia się ran należy zacząć stosować żele silikonowe lub opatrunki uciskowe celem zapobiegania przerastaniu blizn.


Pacjent będzie musiał się zgłaszać co 14 dni na kontrolę celem uzupełnienia objętości ekspandera do pożądanej objętości. Następnie po około 3 miesiącach od ostatniego wypełnienia ekspandera będzie wykonana operacja wymiany na ostateczny implant.


U pewnej grupy pacjentów może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).  


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zwykle zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CLEXANE 40 mg No 21 : 1 x 1 sc przez 21 dni; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps.; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; OPATRUNKI JAŁOWE Z POWIERZCHNIĄ CHŁONNĄ;
 • Toaleta rany:
  • codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + opatrunek jałowy
 • Możliwość kąpieli 2 dni po ustąpieniu wysięku z rany.
 • Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny lub odzież uciskową w dzień i w nocy a przez kolejne dwa tygodnie przez dzień.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Usunięcie szwów za 14 dni
 • Oszczędzający tryb życia 14 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa 
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok.