Liposukcja

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Nadmierne odkładanie się tłuszczu w pewnych częściach ciała, takich jak: okolice bioder, brzuch, uda, podbródek i szyja, okolice kolan, podudzia i pośladki może być powodem niezadowolenia danej osoby, problemy z kupnem pasującej konfekcji, utrudnieniem w poruszaniu się, w sportach, a nawet doprowadzić do zaburzeń psychicznych. W przypadku kiedy przestrzeganie diety i odchudzanie się nie pomaga, może być zastosowana liposukcja. Zabieg ten polega na odsysaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej przy pomocy specjalnego urządzenia. W zależności od powierzchni i umiejscowienia oraz przewidzianej  ilości tłuszczu do odessania, taki zabieg może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia [INR, APTT], CRP, elektrolity we krwi [Na, K], kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi, badanie ogólne moczu, HbsAb, antyHCV,] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.  


Wskazane jest badanie  RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].


Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym należy pozostać na czczo na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji. 


W przypadku, gdy przewidywana jest w trakcie zabiegu większa utrata krwi zostanie zamówiony przed zabiegiem koncentrat krwinek czerwonych i wykonane badanie zgodności krzyżowej krwi pacjenta z krwinkami dawcy. Preparat krwi zostanie przetoczony tylko jeżeli wystąpią do tego wskazania.


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 


Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.


OPIS ZABIEGU:


Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony ogólnie. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje 3-5 mm cięcia w wyznaczonych miejscach. Poprzez wykonane cięcia wprowadza się za pomocą kaniul płyn tumescencyjny, którego zadaniem jest „rozpulchnienie” tkanki tłuszczowej. Następnie pobiera się tkankę tłuszczową za pomocą odsysania przez specjalne kaniule do czasu otrzymania żądanego efektu ubytku tkanki tłuszczowej. Zakłada się szwy pierwotne na skórę i opatrunek jałowy. Po wszystkim zostaje założony specjalny opatrunek uciskowy.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża lub odpowiedniej odzieży uciskowej, którą należy nosić w dzień i noc aż do zdjęcia szwów (10-14 dzień po operacji), a następnie przez większą część dnia przez kolejne 4 tygodnie. 


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 10- 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po ustąpieniu wydzieliny z rany. Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


U pewnej grupy pacjentów może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).  


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym. preparatem antyseptycznym. 


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 3 - 6 miesięcy.


Trzeba pamiętać, że liposukcja brzucha nie jest sposobem leczenia otyłości. Wynik zabiegu jest trwały pod warunkiem unikania znacznych wahań wagi ciała.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zwykle zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CLEXANE 40 mg No 10: 1 x 1 sc przez 21 dni; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps.; LIOTON 1000 gel na krwiaki 3 x dz; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; OPATRUNKI JAŁOWE Z POWIERZCHNIĄ CHŁONNĄ;
 • Toaleta rany:
  • codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + opatrunek jałowy
 • Możliwość kąpieli 2 dni po ustąpieniu wysięku z rany.
 • Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny lub odzież uciskową w dzień i w nocy a przez kolejne dwa tygodnie przez dzień.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Usunięcie szwów za 14 dni
 • Oszczędzający tryb życia 14 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa 
 • Kontrola za 14 dni lub doraźnie a następnie okresowo zgodnie z zaleceniami do zakończenia leczenia.
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg [usunięcie szwów]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok.