Ginekomastia

WSKAZANIA DO ZABIEGU I  JEGO CEL:


 • Zabieg wykonuje się u chorych płci męskiej z przerośniętymi piersiami.
 • Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych i estetycznych.
 • Celem zabiegu jest zmniejszenie piersi do proporcji odpowiadającej płci oraz odpowiednie umiejscowienie kompleksu brodawka - otoczka.


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:


Poza rutynowymi badaniami laboratoryjnymi [morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia, elektrolity we krwi, kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi] w zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, badania endokrynologiczne, USG piersi.  


Wskazane jest badanie  RTG płuc jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy [jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wyniku].


Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym należy pozostać na czczo na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji. 


W przypadku, gdy przewidywana jest w trakcie zabiegu większa utrata krwi zostanie zamówiony przed zabiegiem koncentrat krwinek czerwonych i wykonane badanie zgodności krzyżowej krwi pacjenta z krwinkami dawcy. Preparat krwi zostanie przetoczony tylko jeżeli wystąpią do tego wskazania.


Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że wielu chirurgów dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie. 


Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel pod bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. 


Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków; cewnik moczowy jeśli przewidywany czas zabiegu jest dłuższy od 2 godz i bandaż elastyczny na kończyny dolne w przypadku obecności żylaków. 


Na skórę naniesione zostaną oznaczenia / linie, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. 


Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.


OPIS ZABIEGU:


Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony ogólnie. Przed zabiegiem wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.


W zależności od wielkości piersi wykonuje się cięcie okołootoczkowe lub pod fałdem piersiowy - rodzaj cięcia jest omawiany z pacjentem przed zabiegiem. Przez otwór w cięciu usuwany jest nadmiar tkanek miękkich piersi. Jeśli w wyniku przerośnięcia piersi dochodzi do opadnięcia kompleksu brodawka-otoczka wykonywane jest w trakcie zabiegu jego podniesienie. W zależności od miejscowego stanu klinicznego kompleks brodawka otoczka może być przeniesiony na szypule tkanek [bez odcinania] lub w formie wolnego przeszczepu. Pobrany materiał tkankowy jest wysyłany do badania hist-pat.


Jeśli wykonuje się zabieg poprzez operację liposukcji, to po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się 5 mm cięcia w wyznaczonych miejscach na piersiach. Poprzez wykonane cięcia wprowadza się za pomocą kaniul płyn tumescencyjny, którego zadaniem jest „rozpulchnienie” tkanki tłuszczowej. Następnie pobiera się tkankę tłuszczową za pomocą odsysania przez specjalne kaniule w celu zmniejszenia objętości piersi.


Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym. Zakłada się szwy pierwotne na skórę i opatrunek jałowy.


POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU I PRZEBIEG REKONWALESCENCJI:


Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków, zaczerwienienia, zwiększonego ucieplenia i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.


W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie heparyna drobnocząsteczkowa celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.


W okolicach operowanych umieszczane są dreny, których zadaniem jest odprowadzanie wydzieliny surowiczo – krwistej z pola operacyjnego. Dren jest usuwany gdy ilość wydzieliny ograniczy się do wielkości poniżej 30 ml / dzień [najczęściej 1-3 doba po zabiegu], może się jednak w indywidualnych przypadkach wydłużyć.


W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża lub odpowiedniego gorsetu elastycznego elastycznego, który należy nosić w dzień i noc przez 4 tygodnie oraz przez dzień w trakcie kolejnych dwóch tygodni. 


Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek. Szwy  usuwane będą po około 14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu lub ustąpieniu wydzieliny z rany . Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni. Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. 


U pewnej grupy pacjentów może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).  


Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć  na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.


Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną. Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami oraz bliznami i jest osiągany po upływie około 6 - 18 miesięcy.


ZALECENIA PO ZABIEGU:


 • Zwykle zalecane leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe: PARACETAMOL tabl. 1-2 co 6 h  / DEXAK tab a 25 mg: 1 tab co 8 h   w razie bólu; CLEXANE 40 mg No 10: 1 x 1 sc przez 10 dni; CYCLO3FORT – 3 X 1 kaps.; DERMATIX   gel - smarować blizny co 12 h od 14 dnia od zdjęcia szwów lub ustąpienia wysięku; GAZIKI JAŁOWE 10 x 10 cm; OCTENISEPT; PRZYLEPIEC / PLASTER MEDYCZNY /
 • Toaleta rany:
  • codzienna zmiana opatrunku: przemycie Octenisept + opatrunek jałowy
 • Możliwość kąpieli w 7 dobie po zabiegu.
 • Przez okres co najmniej 4 tygodni po operacji należy nosić bandaż elastyczny lub gorset w dzień i w nocy a przez kolejne dwa przez dzień.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym [filtr UV > 30]
 • Usunięcie szwów za 14 dni
 • Oszczędzający tryb życia 21 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa
 • Dieta bogatobiałkowa
 • Kontrola za 2 tyg lub doraźnie a następnie okresowo zgodnie z zaleceniami do zakończenia leczenia oraz z hist pat.
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 2 tyg [usunięcie szwów/wynik histopatologiczny]; 1 mies / 3 mies / 6 mies / 1 rok